Įvertink

Apie mus

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika pradėjo veiklą 1998 m. sausio 1 d. Įstaigos steigėja – Panevėžio miesto savivaldybės taryba. 

Mūsų tikslas – rūpintis pacientų sveikata, teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinant teisėtus lūkesčius ir siekiant sumažinti sergamumą, skatinti pacientus aktyviai dalyvauti prevencinėse ligų programose, propaguoti sveiką gyvenseną.

Mūsų vizija - būti modernia ir patikima asmens sveikatos priežiūros įstaiga, tenkinančia pacientų ir darbuotojų lūkesčius. Teikdami kokybiškas medicinos paslaugas, taikydami šiuolaikiškas diagnostikos priemones bei gydymo metodus ir racionaliai naudodami finansinius resursus tapti geriausiu pasirinkimu Panevėžyje pacientams ir darbuotojams.

Poliklinikoje teikiamos ambulatorinės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Pagrindinės strateginės veiklos kryptys - paslaugų modernizavimas gerinant jų kokybę ir prieinamumą pacientams, veiklos efektyvymo didinimas bei darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas ir motyvacijos skatinimas. Ypatingas dėmesys kreipiamas į darbuotojų kompetenciją, pagarbą pacientui ir kolegoms, konstruktyvų darbą bei aiškių tikslų siekimo planavimą ir gautų rezultatų vertinimą. Išskirtinis dėmesys kreipiamas motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai bei profilaktiniam - prevenciniam darbui.

Miesto poliklinikos gydytojams savo sveikatos priežiūrą patikėjo 34878 gyventojų, iš jų 5926 vaikų iki 18 metų (2019 m. sausio mėn. duomenimis). Kasdien čia apsilanko apie 1500 pacientų, kuriais rūpinasi 164 įstaigos darbuotojai.

Paslaugas teikia 31 šeimos, vaikų ir vidaus ligų gydytojas, 2 gydytojai akušeriai ginekologai, 3 gydytojai chirurgai, 10 odontologų ir 3 burnos higienistės. Slauga rūpinasi 91 bendrosios praktikos slaugytoja, akušerė, gydytojo odontologo padėjėja. Poliklinikoje darbą palengvina moderni medicinos informacinė sistema.

Siekdami, kad pacientai be reikalo nelauktų eilėse, įdiegėme eilių reguliavimo sistemą registratūroje ir prie procedūrų kabineto. Veikia skubios pagalbos kabinetas, kuriame operatyviai paslaugas pacientams teikia 2 gydytojai.

Būsimoms mamytėms įkurta nėščiųjų mokyklėlė, kurioje pagal iš anksto sudarytą ir paskelbtą grafiką paskaitėles skaito gydytojai, akušerės, slaugytojos, burnos higienistės. Kviečiame į mokyklėlę visas būsimas mamas, nepriklausomai nuo to, prie kurios gydymo įstaigos jos prisirašiusios. Mamyčių ir tėvelių patogumui įrengtas motinos ir vaiko kambarys.

Poliklinikoje veikia sveikos gyvensenos ir konsultacijų kabinetas, imunoprofilaktikos, procedūrų ir lašinių infuzijų bei klinikinės fiziologijos kabinetai. Pacientams atliekami būtini laboratoriniai tyrimai. Teikiamos tuberkulioze sergančių pacientų trumpo tiesiogiai stebimo gydymo kurso paslaugos DOTS kabinete. Įkurta ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugų tarnyba, kurios darbuotojai teikia paslaugas paciento namuose, siekdami patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis bei skatinti paciento savirūpą.

Įstaigoje sudarytos ir veiklą vykdo:

  • Stebėtojų taryba (patvirtinta 2015 06 25 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1 - 151)
  • Gydymo taryba (pirmininkas, direktoriaus pavad. medicinai  tel: 8 45 500 602)
  • Slaugos taryba (pirmininkas, vyriausioji slaugos administratorė tel: 8 45 500655)
  • Darbo taryba (pirmininkas, šeimos gydytoja  tel: 8 45 500 629)
  • Medicinos etikos komisija (pirmininkas, šeimos gydytoja tel: 8 45 500 638)
  • Korupcijos prevencijos taryba (pirmininkas, šeimos gydytojų skyriaus vedėja tel: 8 45 500 680)
  • Vidaus medicinos audito grupė (grupės vadovė, vidaus medicinio audito vadovė tel: 8 45 500693)

 

Įvertinimas