Įvertink
Atgal

Antikorupcinė informacija

Gerbiami pacientai, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Teritorines ligonių kasas, yra nemokamos.
Mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu mokamų paslaugų sąrašu ir kainomis.
Skirdamas mokamas paslaugas, gydytojas Jus turi informuoti, kodėl jos skiriamos ir kokiu pagrindu už jas reikia mokėti. Mokamos paslaugos skiriamos tik Jums sutikus.
Informaciją apie mokamas paslaugas rasite svetainės nuorodoje „Mokamos paslaugos“.
Jeigu turite pagrįstų žinių ar esate pats skatinamas duoti kyšį, visada galite kreiptis į įstaigos Korupcijos ir prevencijos kontrolės komisiją (3 aukštas, 303 kab.) arba skambinti įstaigos pasitikėjimo telefonu 8 45 500 603, nurodydami savo vardą ir pavardę. Taip pat galite rašyti pareiškimą pasirinktinai: įstaigos vadovui ar Korupcijos prevencijos kontrolės pirmininkui adresu Nemuno g. 75, LT-37355 Panevėžys, arba elektroniniu paštu: korupcija@paneveziomp.lt

 

 

 

Naujienos

Dėl socialinės kompanijos vykdymo skaidrumui didinti.
Įgyvendinant valstybės projektą „Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje“ 2019 m. gegužės mėnesį buvo vykdoma informacinė kompanija „Nekišk kyšio. Padėkok gydytojui“. Gauta apie 100 padėkų gydytojams ir slaugytojoms. Daugiausia padėkų buvo skirta šeimos gydytojoms D. Katinienei, R. Slyvauskienei, S. Mikulėnienei, E. Černienei, vaikų ligų gydytojai R. Ramanauskienei.
Jei Jūs norite padėkoti savo gydytojai ar slaugytojai, galite užpildyti atviruką, kurį rasite stende 3 aukšte arba palikti atsiliepimą registratūroje atsiliepimų ir pasiūlymų knygoje, ar atsiliepimų ir pageidavimų dėžutėje.

Administracija

Praneškite apie korupciją

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikoje numatyta siekti, kad korupcijos apraiškų nebūtų. Jeigu Jūs, atvykę į Panevėžio miesto poliklinką, susidūrėte su galimai korupcinio pobūdžio veikla, prašome apie tai pranešti.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos pasitikėjimo telefonas: 8 45 500 603, el. pašto adresas: korupcija@paneveziomp.lt

Apie reikalavimą duoti kyšį ar kitokią galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką raginame pranešti policijai (bendruoju pagalbos numeriu 112), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) ar Sveikatos apsaugos ministerijai.

Lietuvos Respublikoje institucija, turinti teisę ir įgaliojimus tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, yra Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). Apie korupcijos atvejus STT galite pranešti:

tel. (8 5) 266 3333 (skambučiai visą parą) – el. p. pranesk@stt.lt

faks. (8 5) 266 3307

palikti pranešimą STT svetainėje

raštu arba kreipiantis tiesiogiai (STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A).

 

Jei susidurėte su korupcija sveikatos sistemoje ar srityse, susijusiose su ES investicijų administravimu, taip pat galite pranešti Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos specialistams:

tel. 8 800 66 004 (nemokamas pasitikėjimo telefonas, spausti 2);

el. p. korupcija@sam.ltministerija@sam.lt;

Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos specialistams tel.: (8 5) 260 4708; (8 5) 266 1411; (8 5) 219 3309; (8 5) 205 3373; (8 5) 205 3375.

*Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Informacija atnaujinta 2020-01-06

Vadovo kreipimasis

 

Gerbiamieji mūsų poliklinikos pacientai ir jų artimieji,

Aš, kaip šios įstaigos vadovas, kartu su savo administracijos komanda esame griežtai nusiteikę prieš bet kokias korupcijos apraiškas Panevėžio miesto poliklinikoje. Korupcija garbės nedaro niekam. Ji tik gali sugriauti per ilgus metus sukurtą ir sunkiu darbu pasiektą sąžiningos ir skaidrios įstaigos vardą. Mes norime, kad visuomenė mumis pasitikėtų ir pasirinktu kaip pagrindinius partnerius rūpinantis Jūsų sveikata. Užtikriname, kad asmuo prisirašęs prie mūsų įstaigos ir apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu gaus nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, o gydytojui geriausia dovana bus puiki paciento sveikatos būklė, geras žodis ar šypsena.

Kreipiuosi į Jus prašydamas, susidūrus su korupcijos apraiškomis nedelsiant pranešti ir informuoti įstaigos administraciją.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos direktorius, Karolis Valantinas

 

Atsakomybė

Už korupcinio pobūdžio veiksmus taikoma baudžiamoji atsakomybė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamuoju kodeksu (toliau BK), korupcinio pobūdžio nusikalstama veika laikoma: kyšininkavimas; tarpininko kyšininkavimas; papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi; tarnybos pareigų neatlikimas. Kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą, bei atsakomybė už jas numatytos Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje.

225 straipsnis. Kyšininkavimas
1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu.
5. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 
226 straipsnis. Prekyba poveikiu
1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, siekdamas paperkamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
5. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
6. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 
227 straipsnis. Papirkimas
1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, siekdamas paperkamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
5. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
6. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 
228 straipsnis. Piktnaudžiavimas
1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas
Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Informacija atnaujinta 2020-01-06

Įvertinimas