Įvertink
Atgal

Kvietimas šeimoms auginančias vaikus su sunkia negalia

2019 07 18

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ SUNKIOS NEGALIOS VAIKUS AUGINANČIAS ŠEIMAS KVIEČIA TEIKTI PRAŠYMUS PRITAIKYTI BŪSTĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ

Panevėžio miesto savivaldybė priima neįgalius vaikus auginančių šeimų prašymus pritaikyti būstą ir aplinką. Vaikai turi turėti sunkią negalią (slauga nebūtina), tačiau sudarant eilę prioritetas teikiamas tiems, kam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Finansinė parama gali būti skirta būsto vidaus ar išorės pritaikymo darbams: perkėlimo įrangai (mobiliems keltuvams, perkėlimo sistemoms ir pan.), sanitarinei įrangai ir patalpoms, durims, laiptams, kopikliams, nuovažoms, rampoms, saugoms priemonėms ir kt.

Prašymus iki rugpjūčio 6 d. (imtinai) kviečiame teikti Savivaldybės priimamojo 8-ojoje darbo vietoje. 

Daugiau informacijos suteikiama Socialinių reikalų skyriuje, tel. 501 391, el. paštu raimonda.juodvirsiene@panevezys.lt.

 Pateikiami dokumentai: 

1. Laisvos formos prašymas (nurodykite savo vardą, pavardę, neįgalaus vaiko vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą). Taip pat patvirtinkite, kad nesate pateikę kito prašymo dėl to paties vaiko.

2. Vaiko neįgaliojo pažymėjimo kopija (jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį).

3. Vaiko tapatybės dokumento kopija ir pareiškėjo asmens tapatybės dokumentas.

4. Laisvos formos rašytinis būsto savininko sutikimas (nereikia, kai įsigyjamos priemonės): nurodykite savininko vardą ir pavardę, būsto adresą/daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas (nurodykite jų vardus ir pavardes), jei vaiko poreikiams norite pritaikyti bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimtas sprendimas bendrojo naudojimo objektų vaiko specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pateikite šį sprendimą arba patvirtintą kopiją.

5. Išrašas iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui reikalingos priemonių sąraše nurodytos priemonės arba kreipiatės dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 5 metams nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą, pasikeitus vaiko sveikatos būklei ir esant papildomų būsto pritaikymo darbų būtinybei.

 

Prašymai priimami iki rugpjūčio 6 d. (imtinai) Savivaldybės priimamojo 8-ojoje darbo vietoje (Laisvės a. 20).

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (penktadieniais iki 15.45 val.), pietų pertrauka nuo 13 iki 13.45 val.

Įvertinimas