Įvertink
Atgal

Pacientų dėmesiui!

2020 06 25

Informuojame, kad nuo 2020 m. gegužės 11 d. VšĮ Panevėžio miesto poliklinikoje atnaujintas planinių paslaugų teikimas. Paslaugos teikiamos vadovaujantis jų teikimo planu, paruoštu vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-04-29d. sprendimu “Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų”:

 • Ir toliau prioritetas teikiamas nuotoliniam sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui.
 • Registracija nuolotiniam sveikatos priežiūros paslaugoms vykdo registratūra tel. nr.: 845 500 690, 845 500 660, 845 500 686;
 • Pacientų registracija paslaugoms per el. registravimo sistemą ar atvykus į polikliniką šiuo metu nevykdomos;
 • Primename, kad nuotoliniam elektroninių vaistų ar medicinos pagalbos priemonių receptų išrašymui gydymo tęsimui pacientas turi pasirūpinti iš anksto.
 • Dėl paciento atvykimo pas gydytoją į polikliniką būtinumo sprendžia ir registraciją vykdo gydytojas prie kurios pacientas prisirašęs ar kitas poliklinikoje dirbantis gyd. specialistas (gyd. akušeriai ginekologai, chirurgai, gyd. odontologas ir kt.)
 • Pacientai, kuriems gydytojas išduos elektroniniu būdu pasirašytą siuntimą į II ar III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigą, galės patys registruotis specialistų konsultacijai telefonu ar per elektroninę registravimo sistemą. 
 • Profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos dėl darbo ir kt. šiuo metu neteikiamos. Esant galimybei atliekami profilaktiniai vairuotojų mėgėjų sveikatos patikrinimai ir asmenų norinčių įsigyti ginklą profilaktiniai sveikatos patikrinimai.
 • Vaikų profilaktiniai skiepijimai atliekami pagal vaiko skiepų kalendorių. Registraciją skiepijimui vykdo telefonu pats gydytojas, prie kurio vaikas yra prirašytas.
 • Vykdomi prisirašiusiųjų prie įstaigos suaugusiųjų skiepijimai – registraciją vykdo poliklinikos registratūra.
 • Į polikliniką pacientai įleidžiami tik pagal gydytojų ir slaugytojų pateiktus sąrašus (gydytojo konsultacijai, kraujo paėmimui, vaistų injekcijoms, perrišimams ir kitoms gydytojo paskirtoms procedūroms).
 • Į polikliniką pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) turi atvykti likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 • Atvykstanti pacientas ir lydintis asmuo privalo atvykti su veido kauke, o atvykęs dezinfekuoti rankas.
 • Prie durų budės paskirtas slaugytojas, kuris pamatuos Jūsų temperatūrą.
 • Patekęs į polikliniką pacientas turi eiti prie gydytojo kabineto ir ten laukti, kol gydytojas jį priims.
 • Poliklinikoje pacientai ir lydintys asmenys turėtų sėdėti prie kabineto išlaikydami 2 metrų atstumą vienas nuo kito.
 • Namuose teikiamas tik paliatyvios pagalbos ir ambulatorinės slaugos namuose paslaugos, gydytojo sprendimu lankomi naujagimiai.

 

                                                                                                            Poliklinikos administracija

Įvertinimas