Įvertink
Atgal

Pacientų dėmesiui!

2020 05 08

Informuojame, kad nuo 2020 m. gegužės 11 d. VšĮ Panevėžio miesto poliklinikoje atnaujintas planinių paslaugų teikimas. Paslaugos teikiamos vadovaujantis jų teikimo planu, paruoštu vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-04-29d. sprendimu “Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų”:

 • Ir toliau prioritetas teikiamas nuotoliniam sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui.
 • Registracija nuolotiniam sveikatos priežiūros paslaugoms vykdo registratūra tel. nr.: 845 500 690, 845 500 660, 845 500 686;
 • Pacientų registracija paslaugos per el. registravimo sistemą ar atvykus į polikliniką šiuo metu nevykdomos;
 • Dėl paciento atvyko pas gydytoją į polikliniką būtinumo sprendžia ir registraciją vykdo gydytojas prie kurios pacientas prisirašęs ar kitas poliklinikoje dirbantis gyd. specialistas (gyd. akušeriai ginekologai, chirurgai, gyd. odontologas ir kt.)
 • Dėl siuntimo gydytojų specialistų konsultacijos į kitas įstaigas, sprendžia gydytojas prie kurio pacientas prisirašęs ar poliklinikoje dirbantis gyd. specialistas, kurie ir registruoja pacientą specialisto konsultacijai. Pacientai patys registruotis pas gydytojus specialistus į kitas įstaigas negali.
 • Profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos dėl darbo ir kt. karantino metu neteikiamos.
 • Vaikų profilaktiniai skiepijimai atliekami pagal vaiko skiepų kalendorių. Registraciją skiepijimui vykdo telefonu pats gydytojas, prie kurio vaikas yra prirašytas.
 • Vykdomi prisirašiusiųjų prie įstaigos suaugusiųjų skiepijimai – registraciją vykdo poliklinikos registratūra.
 • Į polikliniką pacientai įleidžiami tik pagal gydytojų ir slaugytojų pateiktus sąrašus (gydytojo konsultacijai, kraujo paėmimui, vaistų injekcijoms, perrišimams ir kitoms gydytojo paskirtoms procedūroms).
 • Į polikliniką pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) turi atvykti likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 • Atvykstanti pacientas ir lydintis asmuo privalo atvykti su veido kauke, o atvykęs dezinfekuoti rankas.
 • Prie durų budės paskirtas slaugytojas, kuris pamatuos Jūsų temperatūrą.
 • Patekęs į polikliniką pacientas turi eiti prie gydytojo kabineto ir ten laukti, kol gydytojas jį priims.
 • Poliklinikoje pacientai ir lydintys asmenys turėtų sėdėti prie kabineto išlaikydami 2 metrų atstumą vienas nuo kito.
 • Namuose teikiamas tik paliatyvios pagalbos ir ambulatorinės slaugos namuose paslaugos, gydytojo sprendimu lankomi sutrikusio vystymosi naujagimiai.

 

                                                                                                            Poliklinikos administracija

Įvertinimas