Įvertink
Atgal

Personalas ir darbo užmokestis

2021 m. III ketvirtį dirbo 190 darbuotojų, iš jų 122 medicinos personalo (46 gydytojai, 76 slaugytojai)

  Darbuotojų skaičius Mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 etatas)
Administracija 13 2835
Gydytojai 46 3271
Slaugytojai 76 1578
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 19 1727
Kitas personalas 36 825
Visų darbuotojų 190 1926

Įstaigos vadovo darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 (1) straipsnyje reglamentuota tvarka

 

2021 m. II ketvirčio informacija

2021 m. II ketvirtį dirbo 190 darbuotojų, iš jų 122 medicinos personalo (46 gydytojai, 76 slaugytojai)

  Darbuotojų skaičius Mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 etatas)
Administracija 13 3031
Gydytojai 46 3049
Slaugytojai 76 1586
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 20 1694
Kitas personalas 35 815
Visų darbuotojų 180 1882

Įstaigos vadovo darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 (1) straipsnyje reglamentuota tvarka

 

2021 m. I ketvirčio informacija

2021 m. I ketv. dirbo 180 darbuotojų, 118 medicinos darbuotojai (46 gydytojai, 72 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracija

3063
Gydytojai 2939
Slaugytojai 1486

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos priežiūros
paslaugas

1637

Kitas personalas

924

Visų darbuotojų

1878

 Įstaigos vadovo darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 (1) straipsnyje reglamentuota tvarka

2020 m. IV ketvirčio informacija

2020 m. IV ketv. dirbo 171 darbuotojai, 113 medicinos darbuotojai (44 gydytojai, 69 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracija

2853
Gydytojai 2861
Slaugytojai 1384

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos priežiūros
paslaugas

1489

Kitas personalas

862

Visų darbuotojų

1796

 Įstaigos vadovo darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 (1) straipsnyje reglamentuota tvarka

2020 m. III ketvirčio informacija

2020 m. III ketv. dirbo 164 darbuotojai, 113 medicinos darbuotojai (44 gydytojai, 69 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracija

2574
Gydytojai 3034
Slaugytojai 1506

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos priežiūros
paslaugas

1513

Kitas personalas

863

Visų darbuotojų

1885

 Įstaigos vadovo darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 (1) straipsnyje reglamentuota tvarka

2020 m. II ketvirtis

2020 m. II ketv. dirbo 163 darbuotojai, 110 medicinos darbuotojai (43 gydytojai, 67 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracija

2872
Gydytojai 2937
Slaugytojai 1672

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos priežiūros
paslaugas

1864

Kitas personalas

969

Visų darbuotojų

2014

 Įstaigos vadovo darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 (1) straipsnyje reglamentuota tvarka

2020 m. I ketv. informacija

2020 m. I ketv. dirbo 165 darbuotojai, 125 medicinos darbuotojai (45 gydytojai, 80 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracija

2068
Gydytojai 2471
Slaugytojai 1255

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos priežiūros
paslaugas

880

Kitas personalas

761

Visų darbuotojų

1565

 Įstaigos vadovo darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 (1) straipsnyje reglamentuota tvarka

2019 m. IV ketv. informacija

2019 m. IV ketv. dirbo 167 darbuotojai, 125 medicinos darbuotojai (45 gydytojai, 80 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracija

2151
Gydytojai 2434
Slaugytojai 1328

Kitas personalas,
teikiantis asmens sveikatos priežiūros
paslaugas

1273

Kitas personalas

857

Visų darbuotojų

1608

 Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 40% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.

2019 m. II ketv. informacija

2019 m. II ketv. dirbo 165 darbuotojai, 126 medicinos darbuotojai (45 gydytojai, 81 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracijos darbuotojas                                           

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu (ne medikas)        

Šeimos gydytojas                                                            

Gydytojas specialistas                                                     

Vidurinysis slaugos personalas                                        

Ūkio personalas                                                                        

Vairuotojai                                                                     

Valytojai         

Visų darbuotojų                                                                

1802,-

1372,-

1990,-

1770,-

948,-

654,-

743,-

582,- 

1200,-

 

Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 40% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.

2019 m. I ketv. informacija

2019 m. I ketv. dirbo 164 darbuotojai, 126 medicinos darbuotojai (45 gydytojai, 81 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracijos darbuotojas                                           

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu (ne medikas)        

Šeimos gydytojas                                                            

Gydytojas specialistas                                                     

Vidurinysis slaugos personalas                                        

Ūkio personalas                                                                        

Vairuotojai                                                                     

Valytojai         

Visų darbuotojų                                                                

2004,-

1396,-

2010,-

1902,-

988,-

660,-

746,-

592,- 

1240,-

 

Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 30% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.

2018 m. IV ketv. informacija

2018 m. IV ketv. dirbo 164 darbuotojai, 126 medicinos darbuotojai (45 gydytojai, 81 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracijos darbuotojas                                           

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu (ne medikas)        

Šeimos gydytojas                                                            

Gydytojas specialistas                                                     

Vidurinysis slaugos personalas                                        

Ūkio personalas                                                                        

Vairuotojai                                                                     

Valytojai         

Visų darbuotojų                                                                

1442,-

953,-

1512,-

1307,-

718,-

467,-

502,-

414,- 

900,-

 

Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 30% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.

2018 m. III ketv. informacija

2018 m. III ketv. dirbo 163 darbuotojai, 125 medicinos darbuotojai (44 gydytojai, 81 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracijos darbuotojas                                           

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu (ne medikas)        

Šeimos gydytojas                                                            

Gydytojas specialistas                                                     

Vidurinysis slaugos personalas                                        

Ūkio personalas                                                                        

Vairuotojai                                                                     

Valytojai         

Visų darbuotojų                                                                

1426,-

1169,-

1457,-

1347,-

736,-

517,-

616,-

421,- 

920,-

 

Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 30% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.

2018 m. II ketv. informacija

2018 m. II ketv. dirbo 165 darbuotojai, 127 medicinos darbuotojai (46 gydytojai, 81 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracijos darbuotojas                                           

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu (ne medikas)        

Šeimos gydytojas                                                            

Gydytojas specialistas                                                     

Vidurinysis slaugos personalas                                        

Specialistas su spec. viduriniu išsilavinimu                        

Ūkio personalas                                                                        

Vairuotojai                                                                     

Valytojai         

Visų darbuotojų                                                                

1328,-

1069,-

1336,-

1168,-

677,-

619,-

476,-

535,-

408,- 

844,-

 

Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 30% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.

2018 m. I ketv. informacija

2018 m. I ketv. dirbo 166 darbuotojai, 129 medicinos darbuotojai (48 gydytojai, 81 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracijos darbuotojas                                           

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu (ne medikas)        

Šeimos gydytojas                                                            

Gydytojas specialistas                                                     

Vidurinysis slaugos personalas                                        

Specialistas su spec. viduriniu išsilavinimu                        

Ūkio personalas                                                                        

Vairuotojai                                                                     

Valytojai         

Visų darbuotojų                                                                

1489,-

1226,-

1249,-

941,-

578,-

623,-

457,-

476,-

409,- 

770,-

 

Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 40% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.

2017 IV ketvirčio informacija

2017 m. IV ketv. dirbo 164 darbuotojai, 127 medicinos darbuotojai (46 gydytojai, 81 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracijos darbuotojas                                           

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu (ne medikas)        

Šeimos gydytojas                                                            

Gydytojas specialistas                                                     

Vidurinysis slaugos personalas                                        

Specialistas su spec. viduriniu išsilavinimu                        

Ūkio personalas                                                                        

Vairuotojai                                                                     

Valytojai                                                                         

1271,-

1097,-

1172,-

1007,-

622,-

591,-

497,-

523,-

438,- 

 

Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 40% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.

2017 m. III ketv. informacija

2017 m. III ketv. dirbo 162 darbuotojai, 125 medicinos darbuotojai (44 gydytojai, 81 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracijos darbuotojas                                           

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu (ne medikas)        

Šeimos gydytojas                                                            

Gydytojas specialistas                                                     

Vidurinysis slaugos personalas                                        

Specialistas su spec. viduriniu išsilavinimu                        

Ūkio personalas                                                                        

Vairuotojai                                                                     

Valytojai                                                                         

1223,-

1036,-

1278,-

981,-

587,-

566,-

495,-

506,-

429,- 

 

Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 40% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.

2017 m. II ketv. informacija

2017 m. II ketv. dirbo 162 darbuotojai, 124 medicinos darbuotojai (43 gydytojai, 81 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracijos darbuotojas                                           

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu (ne medikas)        

Šeimos gydytojas                                                            

Gydytojas specialistas                                                     

Vidurinysis slaugos personalas                                        

Specialistas su spec. viduriniu išsilavinimu                        

Ūkio personalas                                                                        

Vairuotojai                                                                     

Valytojai                                                                         

1256,-

921,-

1151,-

950,-

554,-

490,-

444,-

387,-

407,- 

 

Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 40% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.

2017 m. II ketv. informacija

2019 m. III ketv. dirbo 165 darbuotojai, 126 medicinos darbuotojai (45 gydytojai, 81 vidurinis slaugos personalas)

Vidutinis pareiginis darbo užmokestis (bruto) Eur:

Administracijos darbuotojas                                           

Specialistas su aukštuoju išsilavinimu (ne medikas)        

Šeimos gydytojas                                                            

Gydytojas specialistas                                                     

Vidurinysis slaugos personalas                                        

Ūkio personalas                                                                        

Vairuotojai                                                                     

Valytojai         

Visų darbuotojų                                                                

1748,-

1419,-

2019,-

1807,-

996,-

714,-

748,-

557,- 

1248,-

 

Įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientas 8,4 valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, nustatytas LR Seimo ir 40% pareiginės algos priedas, nustatytas Panevėžio m. savivaldybės sprendimu.

Įvertinimas