Įvertink
Atgal

Mokamos ASP paslaugos

PRISIRAŠIUSIEMS PRIE ĮSTAIGOS, APDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU ASMENIMS

I. Prisirašiusiųjų prie įstaigos pacientų, draustų PSDF biudžeto lėšomis, profilaktinių tikrinimų įkainiai įsidarbinant bei dirbančiųjų profesinės rizikos sveikatai darbo sąlygose (SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 ir vėlesni pakeitimai):

Kontingentas

Tikrinimai įsidarbinant

Periodiniai sveikatos tikrinimai

Tikrina sveikatą

Kaina EUR

Tikrina sveikatą

Kaina EUR

1. Traukinio mašinistai ir darbuotojai, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

13,14

2. Asmenys, norintys pradėti dirbti ar dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus darbus):

2.1. Darbuotojai, dirbantys profesinės rizikos sąlygomis

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

 10,70

2.2. Darbuotojai, dirbantys kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

 9,24

2.3. Darbuotojai, dirbantys kenksmingų biologinių veiksnių įtakoje

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

 6,81

2.4. Darbuotojai, dirbantys kenksmingų pramoninių aerozolių įtakoje

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

 11,19

2.5. Darbuotojai, dirbantys kenksmingų fizikinių veiksnių įtakoje

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

7,30

2.6. Darbuotojai, dirbantys dėl fizinių perkrovimų kenksmingą darbą

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

 7,30

3. Profilaktinis sveikatos tikrinimas dėl užkrečiamų ligų

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

2,43

4. Teisėjai, advokatai ir jų padejėjai, notarai ir anstoliai     

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

  nemokamai

5*. Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų  ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžiai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

 43,30

6. Įsidarbinant muitinėje ar muitinės pareigūnai (darbas be ginklo), moksleiviai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

 nemokamai

7. Gydytojų , norinčių gauti gydytojo veiklos licenciją (išskyrus dirbančius įstaigoje)

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

nemokamai

Šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas

6,63 

 PASTABA.Specialistų konsultacijoms siunčiama į antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigą. 

 

II.Prisirašiusių prie įstaigos pacientų, apdraustų PSDF biudžeto lėšomis, sveikatos tikrinimai ir įkainiai:

Eil. nr. Paslaugos pavadinimas ir tikrinimo tvarka Paslaugos kodas (1999-07-30 įsakymo Nr. 357 2014-09-01 redakcija Nr. V-916 Kaina eurais
1. Vykstančiųjų į užsienį:
Tikrina šeimos, vidaus ligų ar vaikų gydytojas, vadovaudamasis 2000 m. gegužės 31 d. SAM įsakymo Nr.301 9-tu priedu.
60035 13,24
2.* Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą:
Tikrina šeimos ar vidaus ligų gydytojas vadovaudamasis 2000 m. gegužės 31 d. SAM įsakymo Nr. 301 8-tu priedu.
Pažymą apie tinkamumą pasirašo įstaigos vadovo įsakymu įgaliotas asmuo.
60036 21,18
3.* Vairuotojų:
Tikrina šeimos, vidaus ar vaikų ligų gydytojas vadovaudamasis 2000 m. gegužės 31 d. SAM įsakymo Nr. 301 7-tu priedu
. Pažymą apie tinkamumą pasirašo įstaigos vadovo įsakymu įgaliotas asmuo.
60037 18,55

*Tikrina įstaigos vadovo įgaliotas asmuo. 

 

III.Kitos mokamos paslaugos: 

Eil.

Nr.

Paslaugų pavadinimas

Juridinis pagrindas

Kaina

EUR

1.

Rašytinė informacija apie pacientą asmeniškai prašant

SAM 2011-05-20 įsakymas Nr.V-506

4,34

 ( per 10 dienų nuo prašymo gavimo);

 6,52

( per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo);

2.

Pažyma asmeniškai prašant(pildoma SAM patvirtinta forma 046/a arba pažymų dublikatai) 

SAM 1996-03-26 įsakymu patvirtintas kainynas

Nr. 1996-11-2

Paslaugos kodas 31027

 

2,00

3.

Medicininių dokumentų kopijavimo paslauga (vienos pusės A4 formato lapo kopijavimas)

Patvirtinta 2018-03-29 Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-76

 

0,11

PASTABA. Dėl rašytinės informacijos ir/ar pažymų išdavimo pacientai kreipiasi į raštinę, dėl kopijavimo paslaugos - į statistikos kabinetą.

NEDRAUSTIESIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU ASMENIMS PRISIRAŠIUSIEMS PRIE ĮSTAIGOS

I. Mokamų paslaugų sąrašas ir kainos nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims prisirašiusiems prie įstaigos:

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas 
Kainynas Nr.96-11-2 
arba patvirtina SAM įsakymu

Paslaugos kaina

EUR*

1.

Sveikatos tikrinimas  dėl įsidarbinimo galimos profesinės rizikos sąlygomis ir periodiškai dirbant

Kainynas

25,66

2.

 Vykstančiojo į užsienį sveikatos tikrinimas

60035
(1999-07-30 SAM
įsakymas Nr. 357)

13,24

3.

Stojančiojo mokytis į įvairias mokymo įstaigas sveikatos tikrinimas 02005
Kainynas
10,37
4.**  Norinčiųjų įsigyti ar turinčių civilinį ginklą sveikatos tikrinimas. Pažymą apie tinkamumą pasirašo įstaigos vadovo įsakymu įgaliotas asmuo.  60036 
(1999-07-30 SAM 
įsakymas Nr. V-357)
21,18
5.**  Vairuotojo mėgėjo sveikatos tikrinimas. Pažymą pasirašo įstaigos vadovo įgaliotas asmuo. 60037
(1999-07-30 SAM
įsakymas Nr. V-357)
18,55

6.**

6.1.
6.2.

 Vidaus vandens transporto specialistų bei motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių sveikatos tikrinimas:

 įsidarbinant
 dirbant

SAM 2011 m. gegužės 27 d. 
įsakymas Nr. V-547


28,71
43,30
7. Pažyma asmeniškai prašant, kai tikrinama dėl kelių tikrinimo rūšių ar dublikato išdavimas pametus pažymą. 31027
Kainynas
2,00
8.  Medicininių įstaigos dokumentų kopijavimas. Panevėžio miesto
savivaldybės
2005 m. gegužės 12 d.
sprendimas Nr. 1-32-9
0,06
9.  Šeimos gydytojo konsultacija poliklinikoje (išskyrus tyrimus). 02005
Kainynas
25,66
10.   Gydytojo akušerio ginekologo ir chirurgo apžiūra poliklinikoje (papildomai mokama už vaistus ir vienkartines priemones įsigijimo kainomis bei tyrimus).  02004
Kainynas
20,49
11.  Pirminis vidaus ar vaikų ligų gydytojo priėmimas ar konsultacija įstaigos darbo metu įskaitant dokumentacijos pildymą (išskyrus tyrimus). 02001
Kainynas
20,49
12.  Pacientės konsultacija kontracepcijos ar nėštumo išsaugojimo klausimais. 39010
Kainynas
3,86
13.  Pokalbis su pacientės artimaisiais apie kontracepciją, nėštumo išsaugojimą ir kt. 39011
Kainynas
3,86
14.  Paciento konsultacija sveikos gyvensenos klausimais (vienas priėmimas), kai konsultuoja bendrosios praktikos, bendruomenės slaugytoja ar akušerė. 02006
Kainynas
11,04

15.  Vakcinacija (neįskaitant vakcinos kainos). 04003
Kainynas
2,30
16.  Tuberkulinio mėginio atlikimas neįskaitant tuberkulino kainos. 04003
Kainynas
2,30
17.  Perrišimas 03001
Kainynas
3,96
18.  12-os derivacijų elektrokardiogramos užrašymas be gydytojo aprašymo. 28027
Kainynas
4,16
19.   Audiograma 02006
Kainynas
11,0
20.  Kvėpavimo funkcijos tyrimas (pneumotachometrija). 28004
Kainynas
8,40
21.  Kvėpavimo funkcijos tyrimas "Pneumoskrinu" (be medikamentų). 28005
Kainynas
8,40
22.  Kraujo tyrimai, šlapimo tyrimai, gliukozės kiekio nustatymas ir kiti tyrimai bei rengenologinis ištyrimas. Įstaigų, teikiančių šias paslaugas
pagal sutartis nustatytomis kainomis.
 

 *  Kainos indeksuotos vadovaujantis SAM 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. C1.1.20-28).10-2846
** Tikrina įstaigos vadovo įgaliotas asmuo. 

Įvertinimas