Įvertink

Apie mus

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika pradėjo veiklą 1998 m. sausio 1 d. Įstaigos steigėja – Panevėžio miesto savivaldybės taryba. 

Mūsų tikslas – gerinti pacientų sveikatą, teikiant savalaikes, mokslu pagrįstas, saugias ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, siekiant sumažinti sergamumą, ligotumą, neįgalumą ir mirtingumą, naudojant pažangias technologijas, atitinkančias pacientų interesus ir lūkesčius;

 • vieningas darbuotojų kolektyvas, pacientų ir savo pačių labui.
 • racionaliai naudoti turimus resursus

Mūsų vizija - tvirta lyderio pozicija tarp Panevėžio regiono šeimos medicinos paslaugas teikiančių įstaigų, moderni, nuolat tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri siekia nuolat gerinti paslaugų kokybę pacientams ir darbo aplinką personalui.

Mūsų misija - teikti profesionalias, kokybiškas, saugias ir šiuolaikiškas šeimos medicinos ir pirminio lygio odontologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiant medicinos mokslu pagrįstus pažangius ligų diagnostikos ir gydymo metodus, orientuotus į individualius paciento poreikius ir lūkesčius, aktyviai dalyvauti kuriant sąmoningą žmonių požiūrį į sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją, gerinant visuomenės fizinės ir psichinės sveikatos būklę.

Mūsų vertybės:

 • Pagarba;
 • Profesionalumas ir atsakingumas;
 • Saugumas;
 • Novatoriškumas;

Poliklinikoje teikiamos ambulatorinės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Pagrindinės strateginės veiklos kryptys - paslaugų modernizavimas gerinant jų kokybę ir prieinamumą pacientams, veiklos efektyvymo didinimas bei darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo užtikrinimas ir motyvacijos skatinimas. Ypatingas dėmesys kreipiamas į darbuotojų kompetenciją, pagarbą pacientui ir kolegoms, konstruktyvų darbą bei aiškių tikslų siekimo planavimą ir gautų rezultatų vertinimą. Išskirtinis dėmesys kreipiamas motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai bei profilaktiniam - prevenciniam darbui.

Miesto poliklinikos gydytojams savo sveikatos priežiūrą patikėjo 31218 gyventojų, iš jų 5092 vaikų iki 18 metų (2022 m. rugpjūčio mėn. duomenimis). Kasdien čia apsilanko apie 1500 pacientų, kuriais rūpinasi 179 įstaigos darbuotojai.

Paslaugas teikia 21 šeimos, 3 vaikų ir 2 vidaus ligų gydytojai, 3 gydytojai akušeriai ginekologai, 3 gydytojai chirurgai, 8 odontologai ir 2 burnos higienistės. Slauga rūpinasi 68 bendrosios praktikos slaugytojos, 3 akušerės, 10 gydytojo odontologo padėjėjų. Poliklinikoje darbą palengvina moderni medicinos informacinė sistema.

Siekdami, kad pacientai be reikalo nelauktų eilėse, įdiegėme eilių reguliavimo sistemą registratūroje ir prie procedūrų kabineto. Veikia skubios pagalbos kabinetas, kuriame operatyviai paslaugas pacientams teikia 2 gydytojai.

Būsimoms mamytėms įkurta nėščiųjų mokyklėlė, kurioje pagal iš anksto sudarytą ir paskelbtą grafiką paskaitėles skaito gydytojai, akušerės, slaugytojos, burnos higienistės. Kviečiame į mokyklėlę visas būsimas mamas, nepriklausomai nuo to, prie kurios gydymo įstaigos jos prisirašiusios. Mamyčių ir tėvelių patogumui įrengtas motinos ir vaiko kambarys.

Poliklinikoje veikia sveikos gyvensenos ir konsultacijų kabinetas, imunoprofilaktikos, procedūrų ir lašinių infuzijų bei klinikinės fiziologijos kabinetai. Pacientams atliekami būtini laboratoriniai tyrimai. Teikiamos tuberkulioze sergančių pacientų trumpo tiesiogiai stebimo gydymo kurso paslaugos DOTS kabinete. Įkurta ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugų tarnyba, kurios darbuotojai teikia paslaugas paciento namuose, siekdami patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis bei skatinti paciento savirūpą.

Įstaigoje sudarytos ir veiklą vykdo:

 • Stebėtojų taryba (patvirtinta 2022 06 08 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TSP-246)
 • Gydymo taryba (pirmininkas, direktoriaus pavad. medicinai  tel: 8 45 500 602)
 • Slaugos taryba (pirmininkas, vyriausioji slaugos administratorė tel: 8 45 500655)
 • Darbo taryba (pirmininkas, šeimos gydytoja  tel: 8 45 500 629)
 • Medicinos etikos komisija (pirmininkas, šeimos gydytoja tel: 8 45 500 639)
 • Korupcijos prevencijos komisija ( tel: 8 45 500 603)
 • Vidaus medicinos audito grupė (grupės vadovė, vidaus medicinio audito vadovė tel: 8 45 500693)

 

Įvertinimas