Įvertink
Atgal

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKOJE TEIKIAMOS AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGOS NAMUOSE (toliau ASPN)

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.
     
Slaugos paslaugos namuose – tai vienkartiniai specialistų apsilankymai slaugomo ligonio, turinčio teisę gauti tokias paslaugas, namuose. Paslaugas nuo 8 iki 20 val. (ir savaitgaliais bei švenčių dienomis) gali teikti gydymo įstaigos slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas.

Nuo 8 iki 20 val. – tai intervalas, per kurį vienu ar kitu laiku pacientas gali sulaukti slaugos specialisto, kuris suteiks paslaugą ir išvyks. Specialistas neturi prievolės visą nurodytą intervalą būti pas pacientą.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę.

ASPN paslaugos pacientams teikiamos nemokomai (slaugos paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų).

KAS GALI GAUTI SLAUGOS PASLAUGAS NAMUOSE?

ASPN paslaugos teikiamos prie Poliklinikos prisirašiusiems asmenims, taip pat asmenims, prisirašiusiems prie kitų įstaigų, kuriems ASPN paslaugos teikiamos pagal bendradarbiavimo sutartį.
Asmenims, kuriems pagal specialų Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis (poreikį nustato paciento šeimos gydytojas ar jo komandos slaugytojas, vidaus l. gydytojas, vaikų l. gydytojas, gydytojas geriatras bei su šiuo gydytoju dirbantis slaugytojas arba stacionare pacientą gydantis gydytojas ar ligoninės slaugytojas). Jei slaugos paslaugų poreikis atsiranda po dienos chirurgijos paslaugų, siuntimą išrašo chirurgijos paslaugą suteikęs gydytojas chirurgas, nurodydamas paciento slaugos rekomendacijas. Su siuntimu reikia kreiptis į polikliniką, prie kurios pacientas prisirašęs.
Asmenims, kuriems po suteiktų chirurgijos paslaugų išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai pasirūpinti savimi ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Slaugos poreikis – tai galimų ASPN komandos specialisto apsilankymų skaičius per kalendorinius metus:
Mažas – 52 k/m. (ne daugiau 2 apsilankymai per dieną);
Vidutinis – 156 k/m. (ne daugiau 2 apsilankymai per dieną);
Didelis – 365 k/m. (ne daugiau 3 apsilankymai per dieną).
Apsilankymų dažnį per dieną nustato paciento būklę įvertinęs slaugos specialistas.

KAS TEIKIA ASPN PASLAUGAS?

Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikia Poliklinikos sveikatos priežiūros specialistų komanda: slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutas.
ASPN teikianti slaugytoja pirmo vizito metu įvertina paciento sveikatos būklę, paciento savirūpos galimybes, sudaro slaugos planą, numato galimą kito ASPN teikiančio specialisto apsilankymo poreikį (kineziterapeuto, slaugytojo padėjėjo), surenka visą reikalingą kontaktinę informaciją (paciento, artimųjų, ar kitų asmenų kontaktiniai duomenys) ir  pateikia pasirašyti pacientui ar jo atstovui sutikimą gauti ASPN paslaugas.

Slaugytoja, teikianti ASPN, taip pat įvertina ar pacientui gali būti reikalingos socialines paslaugas teikiančio specialisto paslaugos ir apie tai informuoja socialinių paslaugų teikėją, su kuriuo Poliklinika yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį.

PASLAUGŲ TEIKIMAS
ASPN paslaugos (slaugytojos pirmas apsilankymas) suteikiamos per 5-ias darbo dienas.
Per 24 valandas atliekamas skubių paskyrimų įvykdymas.
Per 5-ias darbo dienas atliekamas planinių paskyrimų vykdymas.

Pagrindinės slaugytojo teikiamos paslaugos yra paciento sveikatos būklės vertinimas, slaugos procedūrų planavimas ir atlikimas, žaizdų, opų priežiūra, kraujo ir šlapimo tyrimams paėmimas, vaistų suleidimas į veną, raumenis, poodį, intraveninių infuzijų atlikimas, stomų bei kateterių priežiūra, AKS, pulso, deguonies kiekio kraujyje matavimas, vaistų kontrolė ir kita.

Slaugytojo padėjėjas rūpinasi asmens higiena (maudymas, nagų priežiūra), sauskelnių, padėties keitimu ir kt.

Kineziterapeutas parenka tinkamus kūno judesius, kurie padeda atnaujinti, pagerinti ir išlaikyti kaulų ir raumenų, širdies kraujagyslių ir kitų sistemų funkcinę būklę, padeda juos atlikti, parodo kaip juos atlikti savarankiškai.

Slaugos paslaugų namuose koordinatoriaus tel.: 8-45 500698

Nuoroda į teisės aktą (žiūrėti aktualią redakciją): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D1F63CA62424/asr

Įvertinimas