Įvertink
Atgal

Antikorupcinė informacija

 

Gerbiami pacientai, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Teritorines ligonių kasas, yra nemokamos.
Mokamos paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu mokamų paslaugų sąrašu ir kainomis.
Skirdamas mokamas paslaugas, gydytojas Jus turi informuoti, kodėl jos skiriamos ir kokiu pagrindu už jas reikia mokėti. Mokamos paslaugos skiriamos tik Jums sutikus.
Informaciją apie mokamas paslaugas rasite svetainės nuorodoje „Mokamos paslaugos“.
Jeigu turite pagrįstų žinių ar esate pats skatinamas duoti kyšį, visada galite kreiptis į įstaigos Korupcijos ir prevencijos kontrolės komisiją (3 aukštas, 303 kab.) arba skambinti įstaigos pasitikėjimo telefonu 8 45 500 603, nurodydami savo vardą ir pavardę. Taip pat galite rašyti pareiškimą pasirinktinai: įstaigos vadovui ar Korupcijos prevencijos kontrolės pirmininkui adresu Nemuno g. 75, LT-37355 Panevėžys, arba elektroniniu paštu: korupcija@paneveziomp.lt

Naujienos

Dėl socialinės kompanijos vykdymo skaidrumui didinti.
Įgyvendinant valstybės projektą „Korupcijos prevencijos didinimas sveikatos apsaugos sektoriuje“ 2019 m. gegužės mėnesį buvo vykdoma informacinė kompanija „Nekišk kyšio. Padėkok gydytojui“. Gauta apie 100 padėkų gydytojams ir slaugytojoms. Daugiausia padėkų buvo skirta šeimos gydytojoms D. Katinienei, R. Slyvauskienei, S. Mikulėnienei, E. Černienei, vaikų ligų gydytojai R. Ramanauskienei.
Jei Jūs norite padėkoti savo gydytojai ar slaugytojai, galite užpildyti atviruką, kurį rasite stende 3 aukšte arba palikti atsiliepimą registratūroje atsiliepimų ir pasiūlymų knygoje, ar atsiliepimų ir pageidavimų dėžutėje.

Administracija

Nuorodos
Praneškite apie korupciją

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika siekia užtikrinti kuo kokybiškesnę, skaidresnę pacientų sveikatos priežiūrą, t. y. kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos visiems pacientams, neišskiriant jų teisinės, socialinės padėties, neįgalumo, lyties, tikėjimo, įsitikinimų, amžiaus ar kitų savybių, ugdyti gydytojų profesinį objektyvumą, nešališkumą, sąžiningumą nepriimti jokių tiesioginių ar netiesioginių dovanų. VšĮ Panevėžio miesto poliklinika, siekdama mažinti ir šalinti korupcijos apraiškas sveikatos sistemoje, siekia užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą asmens sveikatos priežiūros srityse skatina visuomenę būti pilietiškais ir pranešti apie korupciją. Jokia valdžios institucija jokioje šalyje negali sumažinti korupcijos mastų be visuomenės supratimo ir palaikymo.


Praneškite apie korupciją:


1. VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje – Lina Morkūnienė, tel. 8 (45) 500603, el. paštas: korupcija@paneveziomp.lt

2. Specialiųjų tyrimų tarnybai:
• elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;
• palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia" ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją";
• visą parą veikiančiu „karštosios linijos" telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis).

3. Policijai bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report

4. Sveikatos apsaugos ministerijai:
• elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; ministerija@sam.lt;
• anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2).


Kreipiantis raštu prašome nurodyti:
• vardą, pavardę;
• gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą (atsakymui pateikti);
• sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
• veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinika atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu.
Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Vadovo kreipimasis

Gerbiamieji mūsų poliklinikos pacientai ir jų artimieji,

Aš, kaip šios įstaigos vadovė, kartu su savo administracijos komanda esame griežtai nusiteikę prieš bet kokias korupcijos apraiškas Panevėžio miesto poliklinikoje. Korupcija garbės nedaro niekam. Ji tik gali sugriauti per ilgus metus sukurtą ir sunkiu darbu pasiektą sąžiningos ir skaidrios įstaigos vardą. Mes norime, kad visuomenė mumis pasitikėtų ir pasirinktu kaip pagrindinius partnerius rūpinantis Jūsų sveikata. Užtikriname, kad asmuo prisirašęs prie mūsų įstaigos ir apsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu gaus nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, o gydytojui geriausia dovana bus puiki paciento sveikatos būklė, geras žodis ar šypsena.

Kreipiuosi į Jus prašydamas, susidūrus su korupcijos apraiškomis nedelsiant pranešti ir informuoti įstaigos administraciją.

VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos direktorė, Aurelija Petronienė

 

Atsakomybė

Už korupcinio pobūdžio veiksmus taikoma baudžiamoji atsakomybė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamuoju kodeksu (toliau BK), korupcinio pobūdžio nusikalstama veika laikoma: kyšininkavimas; tarpininko kyšininkavimas; papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi; tarnybos pareigų neatlikimas. Kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą, bei atsakomybė už jas numatytos Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje.

225 straipsnis. Kyšininkavimas
1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,
baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu.
5. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 
226 straipsnis. Prekyba poveikiu
1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, siekdamas paperkamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
5. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
6. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 
227 straipsnis. Papirkimas
1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, siekdamas paperkamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
5. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
6. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
 
228 straipsnis. Piktnaudžiavimas
1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas
Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Informacija atnaujinta 2020-01-06

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. Įstaigos Korupcijos ir prevencijos kontrolės komisijai (3 aukštas, 303 kab.);
 2. Pasitikėjimo telefonu 8 45 500 603;
 3. Elektroniniu paštu: korupcija@paneveziomp.lt;
 4. Rašyti pareiškimą pasirinktinai: įstaigos vadovui ar Korupcijos prevencijos kontrolės pirmininkui adresu Nemuno g. 75, LT-37355 Panevėžys.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Įvertinimas