Įvertink

ES projektai

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

 

 

PROJEKTAS ,,GERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ

                       Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos ir Centrinė projektų valdymo agentūra 2023 m. gruodžio 27 d. pasirašė projekto ,,Gerinti  sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ Nr. 09-020-P-0001, toliau - projektas) finansavimo ir administravimo sutartį reg. Nr. F16-227.

 Projekto pradžia 2024-01-01.

Projekto pabaiga 2025-06-30.

                       Projekto veikla - Integruotų psichikos sveikatos paslaugų bei modelių išbandymas ir diegimas, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas.

                       Projekto tikslas - Įvertinti veiksmingus atvejo vadybos modelius, siekiant išbandyti pirminės psichikos sveikatos priežiūros atvejo vadybos paslaugas Lietuvoje ir remiantis gautais rezultatais, patirtimi, plėtoti šalies mastu, kad būtų optimizuotas pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - PSPP) teikimas pacientams, siekiant didinti pacientų įsitraukimą į gydymosi režimą ir užtikrinti būklės blogėjimo bei atkirčio prevenciją bei nuolat sekti jų sveikatos būklės pokyčius.

                       Projekte dalyvaus atrinkti psichikos sveikatos centrai (toliau – PSC, partneriai), kurie turi galiojančias įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas, suteikiančias teisę teikti licencijuojamą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros medicinos – psichikos sveikatos priežiūros paslaugą, ir su kuriais 2023 m. gruodžio 22 d. pasirašyta jungtinė veiklos sutartis reg. F16-224 dėl projekto vykdymo.

Projekto vykdytojas: 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Projekto partneriai: 

Viešoji įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras.

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras.

Viešoji įstaiga Kelmės rajono psichikos sveikatos centras.

UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras.

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA.

UAB Mažeikių psichinės sveikatos centras.

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika.

VšĮ Kauno miesto poliklinika.

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS.

 

Projektas finansuojamas iš 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Patvirtinta projekto suma 1112863,01 EUR.

Projekto vykdymo metu bus atliekamos analizės, rengiamos metodikos ir metodiniai dokumentai, vykdoma komunikacija, finansuojamas pilotinių paslaugų teikimas.

Planuojama išbandyti ir diegti integruotas PSPP ir modelius: atvejo vadyba PSC, klinikinių / paciento kelių rengimas ir diegimas praktikoje, ankstyvojo psichikos ir elgesio sutrikimų atpažinimo ir nukreipimo modelis, žmogaus teisių principų vertinimas ir metodinė pagalba įstaigoms, kompleksinių bendruomeninių paslaugų diegimas pacientams ir jų šeimos nariams, psichologinio vertinimo instrumentų pritaikymas naudojimui Lietuvoje.

Įgyvendinus projektą bus parengtas ir į praktiką įdiegtas bandomasis psichikos sveikatos priežiūros atvejo vadybos vieningas modelis, užtikrinantis, kad PSC, prisirašiusiems pacientams, sveikatos priežiūros paslaugos būtų suteiktos kokybiškos ir savalaikės, sustiprinant grįžtamąjį ryšį tarp PSC, paciento (įskaitant jo pasitenkinimą apie suteiktas asmens sveikatos psichikos paslaugas vertinimo įrankį pasirinktoje PSC naudojant informacines technologijas) ir jo artimosios aplinkos.

https://vaspvt.lrv.lt/lt/projektai/gerinti-sveikatos-prieziuros-paslaugu-kokybe-ir-prieinamuma/ 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste
"PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS PANEVĖŽIO MIESTE"
 
VŠĮ PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA ĮGYVENDINA NAUJĄ ES PARAMOS PROJEKTĄ "PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS PANEVĖŽIO MIESTE"
 
VšĮ Panevėžio miesto poliklinika ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. vasario 20 d. pasirašė "Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste" projekto (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0001), finansuojamo 2014-2020 metų Europos Sąjungos regioninės plėtros fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo ir administravimo sutartį. Projekto partneris - Panevėžio miesto savivaldybės administracija.
 
Projekto santrauka. Įvertinusi sparčiai didėjantį visuomenės senėjimą ir augantį sergančiųjų skaičių Panevėžio mieste, viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika, siekdama laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendina projektą "Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste", kurio tikslas - pagerinti VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms.
 
Įgyvendinant projektą numatoma atlikti poliklinikos patalpų, labiausiai prisidedančių prie paslaugų kokybės ir/ar prieinamumo gerinimo pacientams, remontą, suremontuoti esamą pandusą, įsigyti reikalingos įrangos, skirtos pirminės asmens sveikatos (šeimos medicinos ir odontologijos) priežiūros paslaugų teikimui.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis - nuo 2018-09-17 iki 2023-06-30.
 
Projekto biudžetą sudaro 391 000,00 Eur, iš jų:
  • ES parama (ES fondų ir Lietuvos biudžeto lėšos) - 361 675,00 Eur,
  • Partnerio lėšos (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos) - 29 325,00 Eur.
Projekto nauda. Įgyvendinus projektą bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, greičiau diagnozuojamos ligos ir atitinkamai sutrumpės gydymo laikas. Tikimasi, kad pritaikyta poliklinikos infrastruktūra neįgaliesiems padidins fizinį paslaugų prieinamumą. Tokiu būdu bus prisidedama prie sergamumo mažinimo ir sveiko senėjimo. Numatoma, kad tiesioginę projekto naudą pajus apie 19 tūkst. prie poliklinikos prisirašiusių tikslinės grupės pacientų.
 

PROJEKTO EIGA

2023-04-25 Vyksta baigiamieji projekto darbai (dokumentacijos rengimas).

2023-03-14 Įsigyti odontologiniai antgaliai.

2023-02-20 Įsigytos lentelės regėjimo aštrumui nustatyti.

2023-02-15 Įsigytas kraujo analizatorius.

2023-02-10 Įsigyta kraujo paėmimo kėdė.

2023-02-01 Įsigytas šeimos gydytojo krepšys.

Įsigyta: šeimos gydytojo krepšys, skaitmeninis oftalmoskopas, paros kraujospūdžio matavimo aparatas, otorinooftalmoskopas.

2022-10-19 Įsigytas skaitmeninis dermatoskopas.

2022-08-31 Įsigytos ginekologinės kėdės.

2022-07-04 Įsigytas autoklavas.

2022-05-30 Įsigytos kūdikių svarstyklės.

2022 03 mėn. Įsigyti širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimo ir stebėjimo prietaisai (defibriliatoriai, kraujospūdžio matavimo aparatai, nešiojami eletrokardiografai, suaugusiųjų svarstyklės).

2022-02-21 Įsigytos bendrosios apžiūros kušetės.

2021-07-21 Įsigyti baldai.

2021-03-02 Įsigyta Radiologinė įranga.

2020-06-10 Pasirašyta rangos sutartis su UAB „Gedsta“.

2020-01-24 Pradėti nauji rangos darbų viešieji pirkimai.

2020-01-16 Pasirašyta sutartis odontologinei įrangai įsigyti.

2020-01-15  UAB „Aestas“ iniciatyva nutraukta rangos sutartis.

2019-10-31 Pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Aestas“.

2019-10-15 Paskelbti odontologinės įrangos pirkimai.

2019-08-22 Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas.

2019 m. kovo-liepos mėn. Viešųjų pirkimų būdu įsigyta medicinos įranga (kompiuterinė technika, spausdintuvai, vežimėliai neįgaliesiems).

2019-02-20 Pasirašyta finansavimo sutartis.

2019-01-24 Projektui skirtas finansavimas.

2018-09-17 Pateikta projekto paraiška.

2018-07-04 Projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą.

2018-05-24 Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas.

 

Įvertinimas