Įvertink
Atgal

Projektai

"PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS PANEVĖŽIO MIESTE"

2019-03-28
 
VŠĮ PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA ĮGYVENDINA NAUJĄ ES PARAMOS PROJEKTĄ "PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS PANEVĖŽIO MIESTE"
 
VšĮ Panevėžio miesto poliklinika ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. vasario 20 d. pasirašė "Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste" projekto (Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-51-0001), finansuojamo 2014-2020 metų Europos Sąjungos regioninės plėtros fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo ir administravimo sutartį. Projekto partneris - Panevėžio miesto savivaldybės administracija.
 
Projekto santrauka. Įvertinusi sparčiai didėjantį visuomenės senėjimą ir augantį sergančiųjų skaičių Panevėžio mieste, viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika, siekdama laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendina projektą "Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste", kurio tikslas - pagerinti VšĮ Panevėžio miesto poliklinikos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms.
 
Įgyvendinant projektą numatoma atlikti poliklinikos patalpų, labiausiai prisidedančių prie paslaugų kokybės ir/ar prieinamumo gerinimo pacientams, remontą, suremontuoti esamą pandusą, įsigyti reikalingos įrangos, skirtos pirminės asmens sveikatos (šeimos medicinos ir odontologijos) priežiūros paslaugų teikimui.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 18 mėnesių.
 
Projekto biudžetą sudaro 391 000,00 Eur, iš jų:
  • ES parama (ES fondų ir Lietuvos biudžeto lėšos) - 361 675,00 Eur,
  • Partnerio lėšos (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos) - 29 325,00 Eur.
Projekto nauda. Įgyvendinus projektą bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, greičiau diagnozuojamos ligos ir atitinkamai sutrumpės gydymo laikas. Tikimasi, kad pritaikyta poliklinikos infrastruktūra neįgaliesiems padidins fizinį paslaugų prieinamumą. Tokiu būdu bus prisidedama prie sergamumo mažinimo ir sveiko senėjimo. Numatoma, kad tiesioginę projekto naudą pajus apie 19 tūkst. prie poliklinikos prisirašiusių tikslinės grupės pacientų.
 
 

Įvertinimas