Įvertink

Finansinės


2023 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2023 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2023 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2022 metų Finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas, auditoriaus ataskaita

2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų Finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas, auditoriaus ataskaita
2021 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų Finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas, auditoriaus ataskaita
2020 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų Finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas, auditoriaus ataskaita
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų Auditoriaus išvada, aiškinamasis raštas, finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų Auditoriaus išvada, Finansinių ataskaitų rinkinys, aiškinamasis raštas, Įstaigos veiklos ataskaita
2017 m. III ketv. finansinė atskaitomybė

2017 m. II ketv. finansinė atskaitomybė
2017 m. I ketv. finansinė atskaitomybė

 

Įvertinimas